SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE
VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Printtech Reklam olarak hedefimiz çalışanlarımız için daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma koşullarını oluşturmaktır. Bu çerçevede; iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, daha verimli, daha üretken ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması için eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmaktır.

#1

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM YASA VE MEVZUATLARA UYMAKTAYIZ

#3

UYGUN TEKNOLOJİ VE GÜVENLİ EKİPMANLAR İLE İŞ GÜVENLİĞİNE UYGUN ÜRETİM SÜREÇLERİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ

#2

MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİ, SAĞLIK VE GÜVENLİĞİN KORUNMASI, RİSK VE KAZA FAKTÖRLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMAKTAYIZ

#4

DEĞİŞEN VE YENİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLERE UYGUN OLARAK SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRMEKTE VE İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİMİZİ YENİLEMEKTEYİZ